su 27.8. Punkfutis 2023

Aloittaja papu, 16:04:28 - 18.02.2023

« edellinen - seuraava »

Kalenteriin linkitetyt tapahtumat

papu

#15
Lohkoarvonta on nyt suoritettu:

12:00 kokoontuminen

12:30 (A1) Fem Futaale - (A3) Black Foam
13:00 (B1) Funk Budis - (B3) Riistetyt ja nussivat nunnat
13:30 (A3) Black Foam - (A2) La primavera de los coños
14:00 (B3) Riistetyt ja nussivat nunnat - (B2) Jorma Kääriäinen & Free Agents
14:30 (A2) La primavera de los coños - (A1) Fem Futaale
15:00 (B2) Jorma Kääriäinen & Free Agents - (B1) Funk Budis

15:30 finaali (A ja B-lohkon voittajat)

Jorma Kääriäinen & Free Agents -joukkueeseen mahtuu vielä pelaamaan, jos mielii. Ei tartte ilmoittautua etukäteen, vaan voi tulla vaan paikalle! Myynnissä on punkfutis-pätsejä, joiden tuotot menee diyturku.netin atk-kuluihin. Kiitos Markus/Kierrepotku-tuotanto pätsien painamisesta!

pippin

ajattelin vaivautua vuosien jahkailun jälkeen ensimmäistä kertaa paikalle ja vieläpä kentälle asti aviksen jengissä, mutta enhän minä ole turussa tällöin :-[  :'( ehkä ensi vuonna sitten...

papu

Lainaus käyttäjältä: pippin - 13:33:01 - 21.08.2023 ajattelin vaivautua vuosien jahkailun jälkeen ensimmäistä kertaa paikalle ja vieläpä kentälle asti aviksen jengissä, mutta enhän minä ole turussa tällöin :-[  :'( ehkä ensi vuonna sitten...
Ens vuonna sit! Tai jos sataa niin ehkä pääset varapäivänä (su 3.9.) mukaan.

papu

Vähän epävakaata keliä näyttää sunnuntaille, mut seurataan tilannetta!

papu

Tossa lainauksessa on Turku ilman natseja -mielenosoituksen turvallisemman tilan periaatteet avattuna. Nää on mun mielestä tosi hyvät ja oliskin hyvä, jos kaikki tsekkailis noi läpi. Ollaan sunnuntaina silleen, et siitä tulee kesän paras sunnuntai kaikille 😎

LainaaNoudatamme tapahtumassa turvallisemman tilan periaatteita! Tutustuthan periaatteisiin ennen mielenosoitusta! Ensi lauantaina nähdään!

We adhere to these rules to make our demo a safer space for all! Please, read the rules before the demo (in English below). See you next Saturday!

SUOMEKSI:
1. Jokaisella on oikeus omaan tilaan – kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta – vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi.
2. Älä tee johtopäätelmiä ulkonäön, toiminnan, käytöksen tai (oletetun) sosioekonomisen aseman perusteella. Pyri tunnistamaan omat ennakkoluulosi ja -oletuksesi ja älä toimi niiden mukaan.
3. Älä oleta seksuaalisuutta, sukupuolta, suhdemuotoa, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä. Älä kyseenalaista muiden tapoja toimia, kun ne poikkeavat normista.
4. Älä käytä halventavaa tai toiseuttavaa kieltä tai rasistisia ja ableistisia ilmaisuja. Älä toista rasistisia, ableistisia, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, suhdemuotoon tai ulkonäköön liittyviä stereotypioita puheessasi edes "ironisesti". Poikkeuksena tähän on marginalisoituun ryhmään kuuluva puhe itsestään voimaantumismielessä.
5. On hyväksyttyä, suotavaa ja tärkeää puuttua ongelmalliseen kielenkäyttöön/toimintaan. Jos sinulle huomautetaan jostakin, ilmaise ääneen kiitollisuutesi siitä, että sinua korjattiin, koska siten voit oppia tunnistamaan omia ongelmallisia ajatusmallejasi. Älä vähättele tahatontakaan käytöstäsi, vaan pyri huomioimaan asia jatkossa.
6. Kun huomautat ongelmallisesta tai rasistisesta kielenkäytöstä/toiminnasta, tee se mahdollisimman rakentavasti.
7. Kyseenalaista toimintamallisi ja kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen sekä siihen, miten otat tilan haltuun – ole valmis kuuntelemaan muita.
8. Varmista, että tila on ja pysyy esteettömänä – esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle liikkua turvallisesti. Ole kärsivällinen, kun joku puhuu eri tavoin kuin sinä ja hyväksy ja kuuntele myös eri kommunikaatiomuotoja, kuten kuvakortteja ja tablettia, käyttäviä henkilöitä.
9. Jokainen saa tuoda esiin/kertoa itsestään juuri sen verran kuin haluaa. Kynnys kertoa tulee olla matala, mutta ei velvoittava.
10. Vältä spekulointia, juoruilua ja haitallista klikkiytymistä.
Jos rikot sääntöjä tahattomasti, niin älä huoli: me kaikki rikomme niitä. Se ei ole mailmanloppu, vaan osa oppimisprosessia.

PÅ SVENSKA:
1. Var och en har rätt till sitt eget utrymme – respektera andras fysiska och psykiska integritet och kräv det vid behov också för dig själv.
2. Dra inga slutsatser utgående från utseende, handling, beteende eller (förmodad) socioekonomisk ställning. Försök identifiera dina egna fördomar och förutfattade meningar, och agera inte i enlighet med dem.
3. Gör inga antaganden om sexualitet, kön, typ av förhållande, nationalitet, kultur, språk, religion, värderingar, hälsotillstånd eller funktionsförmåga. Ifrågasätt inte andras sätt att agera om de avviker från dina egna.
4. Använd inte ett nedlåtande eller exkluderande språk eller rasistiska och ableistiska uttryck. Upprepa inte stereotypier som är rasistiska, ableistiska eller förknippade med sexualitet, kön, typ av förhållande eller utseende i ditt tal, ens "ironiskt". Det enda undantaget är då en person som själv tillhör en marginaliserad grupp talar om sig själv i kraftfrigörande syfte.
5. Det är acceptabelt, önskvärt och viktigt att påpeka problematiskt språkbruk och beteende. Om någon anmärker på ditt språk eller ditt beteende, tacka i så fall för tillrättavisningen eftersom den hjälper dig att identifiera dina egna problematiska tankemönster. Förringa inte ditt eget beteende ens om det är oavsiktligt, utan försök ge akt på det i fortsättningen.
6. Då du själv påpekar problematiskt eller rasistiskt språkbruk eller beteende, gör det så konstruktivt som möjligt.
7. Ifrågasätt dina egna handlingsmönster och uppmärksamma ditt eget språkbruk och hur du tar plats – var beredd att lyssna på andra.
8. Försäkra dig om att utrymmet är och förblir tillgängligt – till exempel så att personer i rullstol tryggt kan röra sig där. Var tålmodig då någon talar på ett annat sätt än du själv, och acceptera även andra kommunikationsformer som bildkort eller tablett.
9. Var och en får berätta så mycket eller litet om sig själv som hen vill. Tröskeln för att berätta om sig själv bör vara låg, men inte förpliktigande.
10. Undvik spekulationer, skvaller och skadlig klickbildning. Om du oavsiktligt råkar bryta mot reglerna, oroa dig inte: det gör vi alla. Det är inte världens undergång, utan en del av vår inlärningsprocess.

IN ENGLISH:
1. Everyone has the right to their own space - respect the physical and psychological integrity of others - demand it for yourself as well if necessary.
2. Do not draw conclusions based on appearance, actions, behavior or (assumed) socio-economic status. Try to recognize your own assumptions and prejudices and do not act based on them.
3. Do not assume sexuality, gender, relationship type, nationality, culture, language, religion, values, health status or functional capacity. Don't question other people's ways of doing things when they deviate from the norm.
4. Do not use degrading or othering language nor racist and ableist expressions. Do not repeat racist, ableist, sexuality, gender, relationship or appearance stereotypes in your speech, even "ironically". The exception to this is the self-empowerment speech belonging to a marginalized group.
5. It is accepted, desirable and important to intervene in problematic language use/activity. If something is pointed out to you, express your gratitude for being corrected since it is a way to recognize your own harmful/racist patterns. Do not belittle even your unintentional behavior, but try to take it into account in the future.
6. When calling out racist and problematic language use/activity, try to do it in a constructive way.
7. Question your operating model and pay attention to the language you use and how you take over the space – be willing to listen to others.
8. Make sure spaces are and remain accessible – for example for someone with a wheelchair to move safely. Be patient if someone speaks differently from you and accept and listen to different forms of communication like via a tablet or communication cards.
9. Everyone can bring out/tell about themselves just as much as they want. The threshold to tell should be low, but not obligatory.
10. Avoid speculation, gossip and forming harmful cliques.
If you break the rules unintentionally, don't worry: we all do. It is not the end of the world, it is part of a learning process.

papu

Huomenna sunnuntaina! Pelipaikka on mitä luultavimmin perinteisempi aiempien vuosien nurmialue lähellä lintuhäkkejä tai viime vuoden paikka lähempänä lentopallokenttiä ja luistelumatoa. Riippuen hiukan, et kumpaan paikkaan on parempi maalit roudailla. Tämä selviää huomenna.

Starttaillaan hommaa about klo 11 aikaan. Maalien siirtoon tarvitaan useampi käsipari, joten puuhastelijoille on tarvetta! Itse tapahtuma alkaa puolenpäivän aikaan ja ensimmäinen peli 12:30. Olkaa ajoissa!

Kelit näyttää mahdollisia vähäisiä sateita ja sademäärät ovat ihan minimaalisia, joten eiköhän ihan mainiot pelit saada aikaiseksi!

Myynnissä on punkfutis-pätsejä, joiden tuotoilla maksellaan diyturku.net-sivuston atk:hon liittyviä ylläpitokuluja.

You cannot view this attachment.

papu

Lainaus käyttäjältä: papu - 06:38:59 - 26.08.2023 Starttaillaan hommaa about klo 11 aikaan. Maalien siirtoon tarvitaan useampi käsipari, joten puuhastelijoille on tarvetta! Itse tapahtuma alkaa puolenpäivän aikaan ja ensimmäinen peli 12:30. Olkaa ajoissa!

Kelit näyttää mahdollisia vähäisiä sateita ja sademäärät ovat ihan minimaalisia, joten eiköhän ihan mainiot pelit saada aikaiseksi!
Näyttäs pahimmat sateet loppuvan pelien alkaessa! Kohta mennään 8)


papu

Sama paikka kuin viime vuonna! Lentopallokenttien vieressä.

papu

Finaalissa Black Foam vs Funk Budis 5-3

papu

Pistetään muuten nyt muistiin seuraavaa vuotta varten, että "maali täytyy tehdä suoraan syötöstä"-sääntöä ei otettu käyttöön. Pelattiin harjoitusmaaleihin maalivahtien kera ja toimi niin hyvin.